Valt het je ook op dat je alleen stottert, als je tegen een ander (volwassen) mens praat? In je eentje praat nagenoeg iedereen die stottert vloeiend. Hetzelfde bij het praten tegen dieren, planten en vaak ook kleine kinderen.

Dit komt volgens ons doordat als je tegen een andere volwassen persoon praat, je een relatie aangaat. Je verwacht iets van de ander en de ander verwacht iets van jou. In hoe je je daar, onbewust(!) in opstelt, vloeit voort uit jouw ervaringen als kind, baby en zelfs de gevoelens die je in de baarmoeder hebt opgedaan. Deze ervaringen/problemen kunnen zich in verschillende symptomen uiten, zoals in ons geval get symptoom 'stotteren'.

Hierover lazen wij de onderstaande boeken en vonden die interessant.

  • Handboek psychosociale therapie: studieboek over de invloed van opvoedingspatronen van ouders, de reactiepatronen van (stotterende) kinderen, hoe deze in de volwassen partnerrelatie doorwerken en op hun beurt het ontstaan en instandhouden van symptomen zoals stotteren kan beïnvloeden. Interessant om als zelfstudieboek te lezen.
  • Transactionele Analyse: de Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in relaties en communicatie. Interessant om als zelfstudieboek te lezen.