Een recente beeldvormingsstudie bij kinderen tussen 4 en 11 jaar toonde het verband aan tussen stotteren en een verminderde ontwikkeling van de witte stofbanen die een rol spelen bij spraak en taal.
Daarnaast werd een structureel verschil in hersendominantie vastgesteld. Terwijl typisch ontwikkelende kinderen spraak en taal verwerken in de linker hemisfeer, bleek dit niet het geval bij kinderen die stotteren. De dominante rechter hemisfeer bij deze groep zou mogelijk kunnen duiden op een (mislukte) compensatie voor een minder goed ontwikkeld spraak- en taalnetwerk links.