Stottergedrag van zebravinken is te beinvloeden door een verandering in de hersenactiviteit stelt Sanne Moorman, cognitief neurobioloog aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek focust op de mechanismen van liedjes leren in zangvogels, en de parallellen met menselijke spraakverwerving. Met het bestuderen van het stottergedrag bij zebravinken hopen zij nieuwe behandelmethoden voor stotterende mensen te ontwikkelen.

Vogels gebruiken dezelfde hersendelen als mensen, als vogels leren liedjes te fluiten. Evenals mensen die een taal leren te spreken.