Arno Haijtema groeit op in de jaren zestig in een wederopbouwbuurt bij de Hoogovens. Zijn leven wordt er bepaald door het ritme van de ploegendiensten, het toenemende autoverkeer en de overlast die hij met zijn voetballende vrienden veroorzaakt.
's Nachts ligt Arno te piekeren over zijn vader, die stottert, en een bron van schaamte en schuldgevoel is. Maar er is nog meer dat hem uit zijn slaap houdt. Zijn beste vriend wordt tijdens het spelen op straat door een auto geschept, en het is maar de vraag of en hoe hij dat ongeluk overleeft.

Psychosociale oorzaken, stottertheorieën, diepte psychologisch georiënteerde therapie, toekomstperspectieven van de stottertherapie-opleidingen.
De auteur "Dr. Jurg Kollbrunner is als Klinisch psycholoog en psychotherapeut verbonden aan de Universiteit-HNO-ziekenhuis, het Inselspitals, in Bern. Als lid van een werkgroep die tot doel had om betere criteria voor het evalueren van therapie aan stotterende niet-schoolgaande kinderen te ontwikkelen, stuitte hij op een veelvoud van bestaande definities van - én op de tegenstrijdigheden in de theorieën over de oorzaak van het fenomeen stotteren. Hij nam de taak op zich om hiervan een overzicht samen te stellen, waarvan dit boek het resultaat is.

Is "alles dat stottert" wel stotteren?

In het eerste deel "Het probleem" wordt getracht om verschillende bestaande definities tegenover elkaar te zetten. Zo wordt er bijvoorbeeld een auteur geciteerd die zich al 40 jaar geleden afvroeg of alle professionals eigenlijk wel van dezelfde communicatiestoornis spreken. Mogelijk is dat het begrip "stotteren" slechts een verzamelnaam voor een oppervlakkig gelijkend fenomeen is, maar dat zeer verschillende dieper liggende oorzaken kent.

Stotteren als psycho-somatisch symptoom

Dr. Kollbrunner is van mening dat het fenomeen 'stotteren' duidelijk bij een psycho-somatische aanpak gebaat is. Desondanks zijn veel stotteraars, én momenteel zelfs de meeste therapeuten, niet in zo'n verklaring geïnteresseerd en zien het stotteren principieel anders. Zij gaan het liefst uit van genetische en neurobiologische invloeden die bij het ontstaan van stotteren een rol spelen en erkennen psycho-sociale factoren slechts van belang in samenhang met het in stand houden van stotteren.

O. Hausdörfer/vertaling: J. Heuvel
Door de nacht naar het licht! Waarom heb ik angst en storingen bij het spreken, alhoewel mijn spreekorganen gezond zijn? De volledige doorgronding van het wezen van haperingen in de spraak en de enige, natuurlijke weg die naar een blijvende oplossing leidt. Door Oscar Hausdörfer.
Te bestellen via www.hausdorfer.eu

Circa 175.000 Nederlanders hebben moeite om goed uit hun woorden te komen. Is stotteren vervelend? De meeste stotteraars vinden van wel. Maar het echte stotterprobleem schuilt onder de oppervlakte: de angst om te spreken. De telefoon niet durven opnemen, in groepen niets durven zeggen, slapeloze nachten voor een presentatie. Het onzichtbare stotteren heeft het voor het zeggen, het hoorbare stotteren bevestigt vaak wat de stotteraar vooraf al dacht: het lukt vast niet...