Eén hoofdstuk van dit zeer gedegen handboek voor psychosociale hulpverlening is geheel gewijd aan relationelepatronen in individuen, partnerrelaties en in gezinnen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe verstoorde relatiepatronen zich kunnen uiten in symptoomvorming. Bepaalde vormen van stotteren zouden, naar onze mening, mogelijk een symptoom kunnen zijn van een verstoort relatiepatroon. Voor ons was dit boek een eye-opener.

Het eerste deel gaat over de client, zijn wereld, zijn relatiepatronen, zijn drijfveren en hoe hij in de problemen kwam. De delen twee, drie en vier gaan over de methodieken, waarbij de mens gezien wordt met zijn potenties en mogelijkheden om goed te functioneren en gelukkig te zijn. De omgeving, de mensen waarmee de client in contact staat, is van zeer groot belang en wordt (in)direct bij de hulpverlening betrokken. De werkrelatie client-hulpverlener is het middel om het doel te bereiken. De methodieken zijn vooral een houvast voor de hulpverlener.

De schrijvers zijn betrokken bij het Kemplerinstituut, een post-hbo en post-doctoraalopleidingsinstituut, dat zich al meer dan dertig jaar bezighoudt met ontwikkeling, kwaliteitsbevordering en beroepsinnovatie. Zij gebruiken met goedkeuring stukken uit een eerdere versie (1992) waarbij Sjef de Vries betrokken was. Met uitgebreide literatuurlijst.

 

In dit boek geeft Franz Ruppert zijn kijk als psycholoog op de systeemopstellingen die hij als opsteller heeft begeleid. Dit boek gaat over psychische stoornissen, maar veel van zijn inzichten zijn ook voor stotteren interessant. Het aanwezig zijn van een 'familiegeheim' werd ook in een aantal opstellingen over stotteren waargenomen. Zijn ervaringen met bindings- en hechtingstrauma's zijn erg boeiend. Lees daarom door de psychiatrische stoornissen heen en houdt het algemene beeld voor ogen.

Interesse voor systeemopstellingen en het hebben meegemaakt van een systeemopstelling, minimaal als representant, is een must om dit boek te kunnen begrijpen.

De Transactionele Analyse (TA) biedt een model voor het verkrijgen van inzicht in de individuele persoonlijkheid, in intermenselijke verhoudingen en communicatie. Berne was van mening dat de begrippen van de psychotherapie voor de cliënt net zo toegankelijk moeten zijn als voor professioneel werkers. Vanuit deze gedachte schreven Ian Stewart en Vann Joines dit boek.

Hierin geven zij de begrippen en concepten van de Transactionele Analyse op een heldere en toegankelijk wijze weer.

Mensen kennen zowel het verlangen naar nabijheid als het verlangen naar afgrenzing. Deze vitale symbiotische behoeften worden in de vroegste kindertijd door ouders vaak niet bevredigd. De hechting aan de moeder kan dan tot een symbiosetrauma bij het kind leiden. De verstrikkingen die daaruit op zielsniveau ontstaan, ziet Franz Ruppert als bron van de meeste relatieproblemen, als begin van verslavingsgedrag, angsten, depressies en zelfs van schizofrenie.

Aan de hand van talrijke voorbeelden uit de praktijk laat hij zien hoe symbiosetrauma herkend en behandeld kan worden. De door hem nieuw ontwikkelde werkwijze met traumaopstellingen heeft zich daarbij als bijzonder effectief bewezen.

Interesse voor systeemopstellingen en het hebben meegemaakt van een systeemopstelling, minimaal als representant, is een must om dit boek te kunnen begrijpen.

Een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden Veel van onze overtuigingen en psychische problemen vinden hun oorsprong in de familie waar wij zijn opgegroeid, en openbaren zich in onze huidige relaties. De therapeutische methode van Bert Hellinger maakt verstoorde verhoudingen binnen familieverbanden zichtbaar door de verborgen dynamiek van familiebanden in kaart te brengen. Door een fysieke opstelling in de ruimte van familieleden ontstaat er een zichtbaar psychologisch patroon, waarin de emotionele spanningsvelden binnen deze familierelaties zich aftekenen. Zo kan een kind - vaak onbewust - verstrikt raken met een ander lid uit de familie en diens emoties overnemen. Als er bijvoorbeeld in het verleden binnen een familie ooit sprake was van zelfdoding, kan zich dat openbaren doordat een familielid zich met het lot van die bewuste persoon verbindt en verstrikt raakt in de emotionele complicaties daarvan.