Broddelen is een spraakstoornis die vaker voorkomt dan stotteren en er gemakkelijk mee wordt verward. Een broddelende spreker spreekt en formuleert slordig en is vaak slecht te verstaan. De spreker begrijpt niet waarom hij niet goed overkomt en hijzelf en de luisteraar zien de veelvuldige versprekingen meestal slechts als slordigheden. De stoornis kan aanvankelijk gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Dat is jammer, want een tijdige en adequate behandeling van broddelen kan veel moeilijkheden voorkomen.

Beschrijving van hoe de stottertherapeut die voor een leertheoretische weg (het SORKC-schema) kiest te werk gaat. De auteur beschrijft hoe het mogelijk is om via een leermodel, waarop de gedragstherapie is gebaseerd, de lasten van de stotteraar te verlichten en het stotteren zelf aan te pakken.

Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. In Stotteren: Van theorie naar therapie worden stotteren en stottertherapie beschreven met aandacht voor de specifieke problematiek bij verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia. De theorie wordt stap voor stap vertaald naar de praktijk. De auteurs illustreren de vele therapiesuggesties met cliëntinformatie, anamneselijsten en voorbeelden uit de praktijk. Dit boek is geschreven voor studenten en professionals. Voor de therapeut in opleiding is het een eerste kennismaking met de verschillende theoretische inzichten en de therapeutische interventies bij stotteren. Voor professionals biedt het boek verdieping en ondersteuning bij het opstellen van cliëntgerichte behandelplannen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van diverse competenties van de therapeut.

De auteurs zijn beide ervaren stottertherapeuten, die tevens bij- en nascholing verzorgen voor logopedisten en stottertherapeuten. Zij constateerden dat veel vragen vanuit het werkveld steeds neerkomen op eenzelfde probleem, namelijk dat men een handleiding mist met concrete beschrijvingen van oefeningen en technieken.

Met dit boek proberen zij in deze leemte te voorzien en een antwoord te geven op de vraag: Hoe behandel je volwassen stotteraars en wat kun je allemaal doen? Door toelichting en verantwoording vanuit de literatuur, wordt de (toekomstige) therapeut bovendien geholpen bij het kiezen van de juiste techniek of strategie passend bij een specifieke cliënt. Opdrachten en activiteiten zijn helder beschreven, zowel voor individuele- als groepstherapie. Het boek bevat tevens 33 kopieerbare handouts voor cliënten.

De hoofdstukken worden gepresenteerd in de volgorde die de auteurs zelf hanteren in hun groepstherapieprogramma. Deze volgorde komt grotendeels overeen met de fasen, zoals we die kennen uit de therapiebenaderingen van Van Riper of Guitar. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan algemene aspecten van de communicatie en aan assertiviteit.

Het boek bevat onder meer de volgende onderwerpen: Communicatievaardigheden; Variatie; Identificatie; Opzettelijk Stotteren; Ontspanning en Angstcontrole; Ademing; Spreektempocontrole; Stottermodificatie.