Een stotterende leerling of student in de klas? Wilt u weten hoe u daar het beste mee om kunt gaan en welke regelingen er zijn? Lees '10 Praktische tips in de omgang met stotteraars' en 'Stotteren bij mondeling tentamen of examen'.

Een leerling die stottert is extra gevoelig voor pestgedrag. Immers, snel en adequaat iets terug zeggen is moeilijk. Theo Klungers van bureau Posicom heeft een interessant artikel geschreven over 'Pesten op school is een groepsproces'.