Scholen stellen hogere eisen aan communicatie dan vroeger.
Een aantal studenten die stotteren maakten melding van problemen waar zij met het stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

 • het houden van presentaties
 • vragen stellen tijdens de les/colleges
 • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
 • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
 • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen van studie geswitcht, of zijn zelfs definitief gestopt met studeren.

Overmatige stress vanwege stotteren voorkomen

Het zou jammer zijn als studenten vanwege stotteren afhaken en zonder diploma de arbeidsmarkt op gaan. Voor mensen die hevig stotteren is het al moeilijker om werk te vinden. Laat staan als zij de arbeidsmarkt zonder diploma betreden. Zaak dus om "stotterstress" te verminderen en de student binnenboord te houden.

Andere manieren van communiceren

Gaat in uw lessen de communicatie veelal mondeling? Probeer ook eens andere vormen van communicatie toe te passen. Hierbij kunt u denken aan:

 • de student vragen om zijn vragen vooraf per email te stellen
 • tijdens de les alle studenten geheel eigentijds via Twitter of Whatsapp de vragen laten stellen. (Nog leuk ook)
 • bij overleg in projectgroepen ook andere communicatiemiddelen inzetten, bv: email en vanuit huis met elkaar chatten
 • stimuleer de student die stottert om zijn presentatie in een creatieve, spraakarme vorm, te gieten.
  Meer hierover in het artikel:'.

In een aantal vakken mogen mondelinge tentamens en examens schriftelijk worden afgenomen.
Meer hierover in het artikel:'

 

Bron: www.omologie.nl
Gymnasiasten Paulette Louwers en Fenna Slenter van het Gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel kregen belangstelling voor het fenomeen stotteren. Ze merkten dat enkele leerlingen op hun school met deze spraakstoornis te kampen hebben. In een bijlage geven Paulette en Fenna de belangrijkste tips met het oog op de taken van mentoren en docenten.

Lees hun 10 tips over omgaan met stotteren op school.

Scholen stellen hogere eisen aan communicatie dan vroeger

Een aantal studenten die stotteren maakten melding van problemen waar zij met het stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

 • het houden van presentaties
 • vragen stellen tijdens de les/colleges
 • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
 • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
 • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen van studie geswitcht, of zijn zelfs definitief gestopt met studeren.

Uitval voorkomen

Studenten die stotteren zijn helaas (nog) niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om 'stotterstress' te verminderen.

Zo mogen in een aantal vakken mondelinge tentamens en examens schriftelijk worden afgenomen. Met enige creativiteit en misschien een beetje lef kunnen moderne wegen gevonden worden om ook op andere manieren met elkaar te communiceren.

Meer hierover is te lezen in het artikel: 'Stress vanwege stotteren verminderen'.

Faciliteiten bij switchen of stoppen met studie

Besluit uw student desondanks om met de studie te stoppen? Help hem om zijn studieschuld om te zetten in een gift. Voor iemand die in hevige mate stottert wordt het al moeilijk genoeg om een passende baan te vinden. Het meedragen van een studieschuld maakt de situatie alleen maar deprimerender.

Faciliteiten

Rondom studiefinanciering bij switchen of stoppen met de studie vanwege stotteren, biedt DUO de onderstaande faciliteiten:

 • verlenging van de beurs
 • opnieuw toekennen van een studiebeurs
 • omzetten van de beurs in een gift, als de student noodgedwongen moet stoppen met de opleiding. Ook als er geen diploma is gehaald.

Ook bij stotteren

Stotteren belemmert de 'normale' communicatie. Het spreken levert belemmeringen op, ook in het onderwijs. Het staat veelal een vlotte voortgang in de studie in de weg. Daarom kan stotteren als een handicap worden gezien en zeker als een "structurele bijzondere omstandigheid".

Wat schrijft DUO?

Over switchen of stoppen met de studie vanwege 'handicap' en 'structurele bijzondere omstandigheid' schrijft DUO:

 “Ik loop studievertraging op. Wat nu?

Antwoord:
Je kunt bij studievertraging soms je prestatiebeurs laten verlengen of om laten zetten in een gift.

Is één van onderstaande situaties op jou van toepassing?

 • Door een structurele bijzondere omstandigheid (wel of niet medisch), ben je niet meer in staat om je diploma te halen.

 • Door een handicap of chronische ziekte ben je gedwongen te stoppen met je huidige studie en moet je overstappen naar een nieuwe, passender studie waarvoor je studiefinanciering kunt aanvragen.

Neem in dat geval contact op met je studentendecaan. De studentendecaan beoordeelt of je in aanmerking komt en welke voorziening het beste bij jouw situatie past".

 

Stotterende leerling of student in de klas en: hoe moet dat met het mondeling?

Ziet de leerling of student die stottert op tegen het mondeling en is het testen van de uitspraak niet het doel? Dan mag het mondeling tentamen of examen ook schriftelijk worden afgenomen. Hiervoor is geen 'deskundigenverklaring' nodig. Een mededeling van de directeur aan de onderwijsinspectie is voldoende.

Kortom: vraag aan de stotterende leerling of student of hij het mondeling examen liever schriftelijk af wil leggen en onderneem actie.

Van meerdere jongeren die stotteren, vernamen we dat zij problemen ondervonden tijdens hun studie. De problemen lopen uiteen van: vragen stellen tijdens de les, samenwerken in projectgroepen, het houden van presentaties, mondelinge examens tot het afgewezen worden voor een stageplaats. Vanwege deze problemen zijn enkelen met hun studie gestopt, of zijn een andere studie gaan doen.

 

Mondeling examen mag bij stotteren soms schriftelijk worden afgelegd

Stichting Support Stotteren heeft aan het College voor Examens (CvE) gevraagd of leerlingen en studenten die stotteren het mondeling examen schriftelijk mogen afleggen.

Het CvE antwoordde hierop:

"...Dit betekent dat waar een mondeling alleen mondeling is om praktische redenen, het mondeling op zichzelf geen doel is en dus is een vervanging reëel. Het gemakkelijkst is dan een schriftelijk afgenomen mondeling met behulp van een laptop of pen en papier.

In het geval van hoorbaar stotteren is een deskundigenverklaring niet nodig. Wel dient de directeur een mededeling te doen aan de inspectie".

 

Talenvakken opvangen door extra tijd, rust en vooral veiligheid


Over talenvakken zegt het CvE:

"Anders ligt dit bij de mondelinge examenonderdelen voor de talen. Deze checken de spreekvaardigheid en de uitspraak. Het ligt voor de hand dat dan toch gesproken moet worden. Extra tijd, rust enzovoorts zijn voorwaarden, evenals een context waarin de leerling/student zich veilig voelt”.