Ondersteun Stichting Support Stotteren ook financieel!

Samen met andere patiëntenverenigingen streven wij naar een betere maatschappij voor mensen met een beperking.

Omdat wij niet aan een therapie gebonden zijn, kunnen we:

  • vernieuwend zijn

  • een kritische houding aannemen

  • informatie vanuit een andere invalshoek aanbieden

  • effectief lobbyen voor betere regelgeving.

Doneer nu online of maak uw gift over op:

NL32INGB0004813360

Ten name van Stichting Support Stotteren te Nijmegen