Liefde in Wonderland: een licht ironische titel voor een boek waarin serieus wordt ingegaan op de relatie tussen cliënt en (alternatieve) hulpverlener. Wonderland, omdat een cliënt in de wereld van geneeswijzen: psychotherapie, stottertherapie, spirituele ontwikkeling, astrologie, healing en dergelijke vaak totaal wordt overdonderd door wat hij hoort, ziet en meemaakt.

Liefde, omdat de relatie tussen cliënt en hulpverlener vaak allerlei gradaties en kenmerken vertoont van liefde, bewondering en afhankelijkheid. Deze gevoelens ontstaan op grond van projecties (in vakjargon: overdracht), maar slaan soms om in teleurstelling en vijandelijkheid, eveneens op grond van projecties. Er ontstaan dan verwarrende tot pijnlijke misverstanden, waardoor de hulp of de psychotherapie gedeeltelijk of zelfs helemaal mislukt.

Riekje Boswijk-Hummel beschrijft in dit boek het aandeel van zowel de cliënt als de hulpverlener aan dergelijke verwarringen. Duidelijk wordt hoe verliefdheid, idealisering, afhankelijkheid, 'clanvorming', maar ook gevoelens als teleurstelling, angst, schuld, vernedering, woede en rancune kunnen ontstaan. Met name haar inzichten over de functie en het effect van het verwerken van pijn bij cliënt én hulpverlener zijn interessant.

Riekje Boswijk-Hummel baseert zich op ongeveer dertig jaar ervaring als cliënt en psychotherapeut, en illustreert haar boek met tal van voorbeelden waarin zij zichzelf op humoristische wijze in beide rollen tekent. Het boek heeft hierdoor een grote en vooral praktische herkenbaarheid.