In dit boek geeft Franz Ruppert zijn kijk als psycholoog op de systeemopstellingen die hij als opsteller heeft begeleid. Dit boek gaat over psychische stoornissen, maar veel van zijn inzichten zijn ook voor stotteren interessant. Het aanwezig zijn van een 'familiegeheim' werd ook in een aantal opstellingen over stotteren waargenomen. Zijn ervaringen met bindings- en hechtingstrauma's zijn erg boeiend. Lees daarom door de psychiatrische stoornissen heen en houdt het algemene beeld voor ogen.

Interesse voor systeemopstellingen en het hebben meegemaakt van een systeemopstelling, minimaal als representant, is een must om dit boek te kunnen begrijpen.

In deze zich bewust van de biologisch georiënteerde psychiatrie afzettende 'psychotraumatologie' staan de termen bindings- en hechtingstrauma's centraal. De auteur, professor in de psychologie en erkend psychotherapeut, beschouwt deze laatste als gevolg en symptoom tegelijk van een verwarring op zielsniveau van een 'familiesysteem'. Deze ontstaan op hun beurt door een traumatiserende gebeurtenis (incest, moord). Dit soms generatielang onderdrukte familiegeheim wordt een keer onbewust door iemands ziel opgepikt. Het kernthema is dat diegene met zijn geestesziekte de prijs betaalt voor het bewaren van de in deze theorie bijna heilige familiezielbinding. Het voor een breed publiek geschikte boek kent een voorbeeldige opbouw en is prettig leesbaar geschreven op een rustige bladspiegel. Het kruidt zijn uitgebreid theoretisch kader met talrijke aansprekende praktijkvoorbeelden (vaker in grijs kader en in apart hoofdstuk). Met literatuuropgave.