Hoe onpersoonlijk contact heel persoonlijk wordt.

In het eerste deel wordt stilgestaan bij wat online hulpverlening precies is en wat de redenen kunnen zijn voor organisaties om voor online hulp te kiezen. Het tweede deel focust op de voorbereiding en organisatie van online hulp. Waar hou je rekening mee, welke voorbereidingen tref je en welke afspraken maak je bij het opzetten van online hulp via een forum, e-mail of chat? Vervolgens wordt er ook stilgestaan bij de technische vereisten, bij de veiligheidsaspecten en bij regelgeving en ethiek. Met de praktische kant achter de rug, is er aandacht voor het profiel van de online hulpverlener en welke stijl je best hanteert voor teksten en informatie die je online aanbiedt. Ook het bereiken van de doelgroep wordt niet vergeten: hoe zorg je ervoor dat mensen je online weten te vinden? Wanneer al deze fundamenten zijn gelegd, ben je klaar voor het derde een laatste deel, de uitvoering. Drie methodieken worden hierbij uitgelicht: chat, e-mail en een online behandeling. De eerste twee zijn eerder te kaderen binnen eenmalige, vaak informatieve contacten. De laatste methodiek is vooral relevant voor psychologen, aangezien er wordt stilgestaan bij online therapeutisch behandelen. Afsluitend kan je zelf aan de slag: zowel met de oefeningen in bijlage als met een online oefenmodule die hier speciaal voor werd ontwikkeld.

Lees meer...

Klik op de afbeelding om het boek te bestellen bij Bol.com.