De auteurs zijn beide ervaren stottertherapeuten, die tevens bij- en nascholing verzorgen voor logopedisten en stottertherapeuten. Zij constateerden dat veel vragen vanuit het werkveld steeds neerkomen op eenzelfde probleem, namelijk dat men een handleiding mist met concrete beschrijvingen van oefeningen en technieken.

Met dit boek proberen zij in deze leemte te voorzien en een antwoord te geven op de vraag: Hoe behandel je volwassen stotteraars en wat kun je allemaal doen? Door toelichting en verantwoording vanuit de literatuur, wordt de (toekomstige) therapeut bovendien geholpen bij het kiezen van de juiste techniek of strategie passend bij een specifieke cliënt. Opdrachten en activiteiten zijn helder beschreven, zowel voor individuele- als groepstherapie. Het boek bevat tevens 33 kopieerbare handouts voor cliënten.

De hoofdstukken worden gepresenteerd in de volgorde die de auteurs zelf hanteren in hun groepstherapieprogramma. Deze volgorde komt grotendeels overeen met de fasen, zoals we die kennen uit de therapiebenaderingen van Van Riper of Guitar. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan algemene aspecten van de communicatie en aan assertiviteit.

Het boek bevat onder meer de volgende onderwerpen: Communicatievaardigheden; Variatie; Identificatie; Opzettelijk Stotteren; Ontspanning en Angstcontrole; Ademing; Spreektempocontrole; Stottermodificatie.