Stotteren is een complexe communicatiestoornis die niet altijd eenvoudig te verklaren of te behandelen is. In Stotteren: Van theorie naar therapie worden stotteren en stottertherapie beschreven met aandacht voor de specifieke problematiek bij verschillende leeftijden en ontwikkelingsstadia. De theorie wordt stap voor stap vertaald naar de praktijk. De auteurs illustreren de vele therapiesuggesties met cliëntinformatie, anamneselijsten en voorbeelden uit de praktijk. Dit boek is geschreven voor studenten en professionals. Voor de therapeut in opleiding is het een eerste kennismaking met de verschillende theoretische inzichten en de therapeutische interventies bij stotteren. Voor professionals biedt het boek verdieping en ondersteuning bij het opstellen van cliëntgerichte behandelplannen. Er wordt tevens aandacht besteed aan het ontwikkelen en verbeteren van diverse competenties van de therapeut.

 

Website bij "Stotteren: van theorie naar therapie"

De website bij het boek bevat illustratieve en didactische filmpjes, interviews, links en alle bijlagen en belangrijke schema's uit het boek. Stotteren Van theorie naar therapie is het Nederlandse standaardwerk op het gebied van stotteren en ontving in 2007 de Branco van Dantzigprijs. De auteurs hebben jarenlange ervaring als logopedist-stottertheerapeut. Ze houden zich ook bezig met onderwijs en met bestuurlijke activiteiten binnen de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST)