Je ziet een leuke vacature, qua werkzaamheden lijkt die vacature bij je te passen en je besluit te solliciteren. Vermeld je dan wel of niet in de sollicitatiebrief dat je stottert?

Dien je het stotteren eerlijk te vermelden en daarmee grote kans te lopen om niet uitgenodigd te worden voor een gesprek? Of, kun je stotteren op slimme manier benoemen, zonder dat het teveel opvalt?

Graag willen wij jullie mening weten over de nieuwe quotumregeling.

Achterstand op arbeidsmarkt wordt groter

Met de komst van de quotumregeling gaan er twee groepen mensen met een beperking ontstaan: mensen die wel onder de quotumregeling vallen en mensen die niet onder de quotumregeling vallen. Voor de mensen die niet onder de quotumregeling vallen, wordt de achterstand op de arbeidsmarkt groter.

Daarom onze vragen:

Vanaf 2015 mogen gemeenten beslissen over de subsidie mogelijkheden voor werkgevers. Maar hoe zit het als een potentiële werknemer stottert?

Net zoals bij het aannemen van elke werknemer kunnen er twijfels bij de werkgever over de geschiktheid ontstaan. De vraag is dan maak ik bij deze stotterende sollicitant wel de juiste keuze?

Werkgevers die werknemers die stotteren in dienst hebben, ervaren hen als:

  • Sterk gemotiveerd
  • Zetten zich vaak meer dan 100% in
  • Loyaal
  • Zorgzaam
  • Moedig
  • Doorzetters.

Werknemers die, vaak al van kinds af aan, stotteren, hebben gemerkt dat niet alles van een leien dakje gaat. Wellicht hebben zij daardoor de bovengenoemde eigenschappen sterk ontwikkeld.

Daarnaast heeft elke persoon die stottert de ervaring dat het stotteren niet of veel minder aanwezig is, als hij in zijn werkzaamheden opgaat.
Helaas komt dit, in een sollicitatiegesprek dat voor iedereen spannend is, niet direct tot uiting.

Proefplaatsing

Twijfelt u nog steeds, maar wilt u de stotterende werknemer wel een kans geven? Vraag dan een proefplaatsing aan!

Subsidiemogelijkheden

Per 1 januari 2015 is de participatiewetgeving in werking getreden. Hierdoor is de regelgeving minder uniform. Gemeenten bepalen zelf hoe zij uitvoering geven aan de Participatiewet. Neem contact op met de gemeente waarin de sollicitant woonachtig is en bespreek de mogelijkheden.