• Moet 'in ernstige mate stotteren' onder de quotumregeling kunnen vallen?
  • Welke voordelen zien jullie?
  • Welke nadelen zien jullie?
  • Welke ideeën hebben jullie om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden?

Ook als je niet stottert, willen we graag je mening weten. Vul daarom de enquête quotumregeling bij stotteren in.

Niet iedereen geneest van stotteren

De beste oplossing is van het stotteren afkomen. Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd. We kennen teveel mensen die enige tijd na het volgen van stottertherapie weer terugvallen. Helaas wordt dat laatste niet op tv getoond.