Docenten

Een stotterende leerling of student in de klas? Wilt u weten hoe u daar het beste mee om kunt gaan en welke regelingen er zijn? Lees '10 Praktische tips in de omgang met stotteraars' en 'Stotteren bij mondeling tentamen of examen'.

Een leerling die stottert is extra gevoelig voor pestgedrag. Immers, snel en adequaat iets terug zeggen is moeilijk. Theo Klungers van bureau Posicom heeft een interessant artikel geschreven over 'Pesten op school is een groepsproces'.

Bron: www.posicom.nl.  Uit de reader:"Van pesten naar een wij-gevoel" (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom.

Het ontstaan van pesten op school als "groepsgebeuren"

"Het omgaan met elkaar in een groep is een normaal verschijnsel, leuke dingen, en zo nu en dan ruzies / conflicten horen daarbij. Een kind traint op deze manier zijn sociale vaardigheden.

Zwemmen leer je door te doen, sociale vaardigheden van hoe je met elkaar omgaat, en hoe je problemen oplost, leer je ook door het zelf te doen, met als adviseurs op de achtergrond je ouders, familie, vrienden, andere kinderen, leerkrachten, en eigenlijk moeten we ook de rest van de wereld niet vergeten.

Kinderen die in een nieuwe groep komen zullen elkaar uitproberen om zo de hiërarchie vast te stellen. Wie is de leider, wie volgt, wie gaat zijn eigen gang, wie is waar goed in, wie is rustig, wie is driftig, wie is leuk, wie is vriendelijk, enz. Nadat men weet, wat men aan elkaar heeft, ontstaat er een zeker evenwicht en rust in de groep, met soms wat strubbelingen. Als een groep uit elkaar gaat, zie je vaak twee reacties. Sommige groepsleden zijn geestelijk al bezig met de groep te verlaten, steken in de groep minder energie, geven aan zin te hebben in de nieuwe groep (school), nog voordat het afscheid daar is. Andere groepsleden proberen de groep bij elkaar te houden, snikken uitvoerig bij het afscheid en beloven elkaar vaak te zien.

Het gevaar van pesten, ontstaat vooral in fase 1 als de kinderen elkaar uit proberen. Verder is van belang van wie wordt / worden de leider of leiders in de klas. In principe behoort de leerkracht de eerste leider in een groep te zijn, die structuur (veiligheid), affectie (je mag er zijn) en ruimte biedt. Daarnaast zal bij de kinderen ook een leidersfiguur opstaan".

Lees het zeer boeiende artikel...

Scholen stellen hogere eisen aan communicatie dan vroeger.
Een aantal studenten die stotteren maakten melding van problemen waar zij met het stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

 • het houden van presentaties
 • vragen stellen tijdens de les/colleges
 • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
 • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
 • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen van studie geswitcht, of zijn zelfs definitief gestopt met studeren.

Overmatige stress vanwege stotteren voorkomen

Het zou jammer zijn als studenten vanwege stotteren afhaken en zonder diploma de arbeidsmarkt op gaan. Voor mensen die hevig stotteren is het al moeilijker om werk te vinden. Laat staan als zij de arbeidsmarkt zonder diploma betreden. Zaak dus om "stotterstress" te verminderen en de student binnenboord te houden.

Andere manieren van communiceren

Gaat in uw lessen de communicatie veelal mondeling? Probeer ook eens andere vormen van communicatie toe te passen. Hierbij kunt u denken aan:

 • de student vragen om zijn vragen vooraf per email te stellen
 • tijdens de les alle studenten geheel eigentijds via Twitter of Whatsapp de vragen laten stellen. (Nog leuk ook)
 • bij overleg in projectgroepen ook andere communicatiemiddelen inzetten, bv: email en vanuit huis met elkaar chatten
 • stimuleer de student die stottert om zijn presentatie in een creatieve, spraakarme vorm, te gieten.
  Meer hierover in het artikel:'.

In een aantal vakken mogen mondelinge tentamens en examens schriftelijk worden afgenomen.
Meer hierover in het artikel:'