De vakantie geboekt, de schoolreisjes en -kampen staan voor de deur of zijn al geweest. Straks de zomervakantie en daarna.... gaat mijn kind naar een andere school.
Een spannende tijd. Hoe gaat het lopen? Hoe kan ik helpen? Deze handreikingen helpen u als ouder op weg.

Voor ieder kind is het van belang dat zij een doorgaande lijn ervaren.
Maak daarom gebruik van de ervaringen die de leerkrachten van de basisschool met uw kind en het stotteren hebben opgedaan.

Gebruik de ervaring bij het omgaan met stotteren op school

De leerkrachten van de basisschool hebben minimaal een jaar, en vaak al langer, met uw kind opgetrokken. In die tijd hebben zij ervaren wat bij uw kind helpt en wat niet helpt. Misschien hebben zij in gedachten daarop een 'best-practice voor dit kind' ontwikkeld, waarmee zij uw kind optimaal weten te benaderen en te stimuleren. Wanneer een leesbeurt geven en wanneer beter van niet? Wat werkt, wat niet?

Vraag aan uw kind bij welke leerkracht hij/zij zich het prettigst voelt. Daarna kunt u aan díe leerkracht vragen om op papier te zetten hoe hij/zij uw kind benadert. Wat zijn de succesfactoren? Dit document kunt u overdragen aan de mentor of de klassendocent van de nieuwe school van uw kind. Ook als er in de loop van het nieuwe schooljaar vragen over het omgaan met stotteren komen, kunt u laten lezen hoe de favoriete docent van de basisschool, met uw kind omging. Daarmee voorkomt u dat opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.