Bron: In 1 school

"Hoe kiest u een school voor voortgezet onderwijs die inclusief is? Er is in ieder geval onverkort recht op voortgezet onderwijs voor kinderen met een beperking, volgens onder meer artikel 24 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH). De Nederlandse Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geeft al sinds 2003 aan dat voortgezet onderwijs een leerling niet mag weigeren op grond van een handicap. (Aanvulling Stichting Support Stotteren: dus ook niet op grond van stotteren).

De zoektocht naar een middelbare school is voor kinderen met een beperking niet eenvoudig. Net als in het basisonderwijs is er keuzevrijheid voor ouders en scholieren. Anders dan bij basisscholen stellen scholen voor voortgezet onderwijs vaak geschiktheidseisen.

 

Zoektocht naar passende school in voortgezet-onderwijs

Bij de zoektocht spelen vragen als: welke extra ondersteuning is er; hoe groot zijn de klassen, is er klassikaal onderwijs of wordt meer gedifferentieerd, welk sociaal klimaat wordt nagestreefd etcetera. Bedenk dat artikel 24 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap óók aangeeft dat kinderen met een beperking recht hebben op een aangepaste schoolomgeving en aanvullend daarop individuele ondersteuning.

Verzamel informatie over de school

Het is nuttig gesprekken te voeren, de school te bezoeken en de schoolgids te lezen. Elke school publiceert een schoolgids op internet. Daarin staat of en welke extra ondersteuning wordt geregeld en welke toelatingsvoorwaarden gelden"....

Het hele artikel is hier te lezen...