Bronnen: Ieder(in) en Balans

De gids Passend onderwijs geeft uitvoerig informatie over passend onderwijs. De gids helpt ouders bij hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. De informatie is voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking of chronische ziekte.

De gids richt zich vooral op het regulier basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat daar de grootste veranderingen plaatsvinden. In de gids vindt u onder andere informatie over:

  •     Passend onderwijs in een notendop
  •     Op zoek naar een school: welke ondersteuning biedt een school?
  •     Een school gevonden, en dan?
  •     Meepraten op school
  •     Als het niet goed gaat op school
  •     Checklist 'wat is nodig voor goed passend onderwijs'

Bestel de gids 'Passend onderwijs'

De gids Passend onderwijs is gratis te downloaden op de website van Ieder(in).