Bron: www.balansdigitaal.nl

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs? Of omdat het op de oude school niet meer ging? Balans heeft een checklist ontwikkeld die u kunt gebruiken om een passende school voor uw kind te vinden.

Handvatten

De checklist is opgesteld voor en door ouders. Met als doel ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs. De checklist kan u helpen helder te krijgen of de beoogde school voldoet aan de voorwaarden en kenmerken die voor u en uw kind belangrijk zijn.

Met de checklist in de hand kunt u verschillende informatiebronnen van school bestuderen, zoals de schoolgids, de website van de school en het schoolondersteuningsprofiel. In een schoolondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe dat wordt georganiseerd.

Kennismakingsgesprek

Ook kunt u de checklist gebruiken bij een kennismakingsgesprek of een rondleiding door de school. Sommige vragen kunt u rechtstreeks stellen, of opzoeken. Voor de antwoorden op andere vragen moet u 'tussen de regels door lezen' of luisteren naar ervaringen van andere ouders, leden van de medezeggenschapsraad, ouderraad of leerlingen.

Wet passend onderwijs

Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft de school zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Als uw kind geen goed onderwijs (meer) kan krijgen op een school, betekent dit dat deze school zelf verplicht is om een andere passende plek voor uw kind te zoeken. De school moet dit doen in overleg met de ouders. Lees meer hierover in de 'Gids passend onderwijs'.
U kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar een andere school.

Checklist schoolkeuze voor ouders

De checklist is opgesteld voor en door ouders. Met als doel ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs. Met de checklist in de hand kunt u verschillende informatiebronnen van school bestuderen, zoals de schoolgids, de website van de school en het schoolondersteuningsprofiel. U kunt de checklist ook gebruiken bij een kennismakingsgesprek of een rondleiding door de school. Meer informatie: checklist schoolkeuze voor ouders.