Na de basisschool naar het voortgezetonderwijs? Een hele stap en zeker als je (kind) stottert. Welke school kies je? Wat is belangrijk?

Het meest belangrijke is dat het klikt tussen uw kind en de school. Dat uw kind zich goed en veilig voelt op school. Pas als mensen zich veilig en goed voelen in hun omgeving, kunnen mensen presteren. Ga daarom met uw kind naar opendagen.

 

Oudervereniging Balans (voor ouders van kinderen met: dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, alsmede een aantal autisme stoornissen) heeft een handige vragenlijst samengesteld met vragen die u tijdens een opendag kunt stellen. In overleg met Balans mogen wij deze vragenlijst ook onder ouders van stotterende kinderen bekendmaken.

 

U kunt ook informatiedagen van scholen bezoeken om een beeld te krijgen van het soort onderwijs dat gegeven wordt. De vragenlijst van oudervereniging Balans kan daarbij handig zijn. Daarnaast kan ook de informatie van ouders en leerlingen die stotteren (en die al op school zitten) belangrijk zijn om een reële indruk van de school te krijgen.