En alweer een nieuwe app; Vital Tones Psychological. Er is nog weinig over bekend.