Een artikel over rapper Donnie; van stille stotterende jongen naar succesvolle rapper.