Hoogsensitief

De inleiding van het boek 'Hoogsensitief' van Prof. dr. Elke van Hoof (VU Brussel) trok mij direct. Al in dat gedeelte zag ik overeenkomsten met stotteren.

Stotteren en hoogsensitiviteit, iets nieuws?

Twee psychologen, Elaine en Art Aron schreven in 1997 als eerste over het begrip  hoog sensitief. Er ontstond spoedig een (wetenschappelijke) polarisatie storm waarbij nuance al snel ontbrak. Terwijl  de hoog sensitieve persoon van de ene arts naar de andere professional ging, in de hoop dat die wel het zou kunnen helpen. Deze ‘moeilijke’ patiënten shoppen dan van de ene doctor naar de andere. Dit doctor-shopping kan ook als symptoom worden gezien, aldus van Hoof. Zij zoeken naar erkenning en adequate hulp.
Naar hoeveel logopedisten, stottertherapeuten of andere therapeuten ben jij al geweest?

Ik besloot, als voorbereiding, op het publiekscollege bij het Donders Instituut het boek Hoogsensitief van Elke van Hoof verder te lezen.
Herken jij je in een aantal van de onderstaande kenmerken? Verdiep je eens in hoogsensitiviteit. Bijvoorbeeld door één van de hiernaast aangegeven boeken te lezen.

Kwaliteiten van een HoogSensitief Persoon (HSP):
  • sterk empathisch vermogen
  • snelle creatieve denkers
  • snel overzicht hebben en 'zien' wat er nodig is in bedrijven en processen
  • sterke intuïtie, invoelingsvermogen, alles overal en tegelijkertijd aanvoelen. Eerder trends waarnemen. Eerder voorvoelen of iets goed gaat of niet. Bedachtzaamheid.
  • inzicht en overzicht in vaak complexe systemen. Zien hoe alles met alles samenhangt.
  • houden van uitdagingen. Bijvoorbeeld intellectueel of creatief. Vernieuwingskracht. Nemen vaak geen genoegen met een gemiddeld resultaat.
  • een hoge mate van bewustzijn en authenticiteit
  • liefdevol, plichtsgetrouw, rechtvaardig en loyaal.
Bij hoogsensitiviteit ligt de focus vaak op gedrag (overprikkeling en emotionaliteit). Echter, de processen in de hersenen waarmee prikkels dieper verwerkt worden, spelen een grote rol.

Welke hersengebieden betrokken zijn bij de diepere verwerking van prikkels en wat dat betekent, is te lezen in het artikel 'Neurologie van HSP'.

Uit Canadees onderzoek zou blijken dat 83% van de stotteraars Hoogsensitief (HSP) is. Daarom is het interessant welk gedrag van stotteraars ook vanuit HSP te verklaren is. In plaats van gedrag steeds te beschouwen als gevolg van stotteren, kan gedrag ook logisch verklaarbaar zijn vanuit HSP. Waarbij stotteren een vroeg-kinderlijk overlevingsmechanisme is.