Bron: www.sfn.org

Op 16 nov j.l, de jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Neuroscience, Neuroscience 2010, werd o.a. een nieuw MRI-onderzoek gepresenteerd waarin wordt aangetoond dat mensen die stotteren ook abnormale hersenactiviteit vertonen bij het lezen en luisteren.

Eerdere studies toonden al een verminderde activiteit aan in hersengebieden die in verband staan met luisteren en een verhoogde activiteit in gebieden die betrokken zijn bij spraak en beweging. In de nieuwe studie zijn de onderzoekers nagegaan of dit ook het geval is wanneer stotterende sprekers stil lezen. "Als deze patronen ook abnormaal zijn, kunnen de verschillen worden beschouwd als typerend voor de hersenen en niet alleen het gevolg van de moeilijkheden die mensen die stotteren hebben met spraakproductie", aldus Kate Watkins, PhD van de Universiteit van Oxford. Met behulp van fMRI onderzocht Watkins en haar team de hersenactiviteit bij 12 volwassenen die stotteren met 12 volwassenen die dat niet doen.

Er werden scans uitgevoerd in drie studies: in een waarin de vrijwilligers gewoon luisteren naar zinnen, in het tweede waarin zij zinnen lezen in stilte, in de derde waarin zij zij zinnen in stilte lezen terwijl een ander dezelfde zin hardop leest.

De auteurs vonden dat bij de stotterende vrijwilligers de hersenactiviteit duidelijk verschilden van niet-stotterende sprekers in alle drie de tests. De mensen die stotteren hadden meer activiteit in de auditieve gebieden bij het luisteren alleen. Bij het lezen, was er minder activiteit in de motorische gebieden, met name een hersencircuit dat betrokken is bij de volgorde van de beweging. "Onze bevindingen tonen mogelijk aan dat individuen die stotteren een gestoorde spraakverwerking hebben als gevolg van abnormale interacties in de hersencircuits," zei Watkins. "Verder onderzoek is belangrijk om wijzigingen in deze hersengebieden bij jonge kinderen te onderzoeken om te achterhalen of deze interacties het gevolg zijn van gevestigd stotteren of wijzen op de oorzaak van stotteren."