Bij een recente studie 22 stotteraars gescreend voor symptomen van TS (tics) en aanverwante stoornissen zoals ADHD en OCD (dwanghandelingen / -gedachten). Elf van deze stotteraars hadden motorische tics en OCD kwam bij hen even frequent voor als bij personen met TS. Weinig stotteraars hadden last van ADHD. Stotteren is gerelateerd aan het extrapiramidaal motore systeem en vertoont veel klinische overeenkomsten met TS dat ook veroorzaakt wordt door een extrapiramidale disfunctie.

Deze bevindingen wijzen er met grote waarschijnlijkheid op dat stotteren en Tourette syndroom pathogenetisch verwant zijn.

Lees het hele artikel...