Bron: In 1 school

"Hoe kiest u een school voor voortgezet onderwijs die inclusief is? Er is in ieder geval onverkort recht op voortgezet onderwijs voor kinderen met een beperking, volgens onder meer artikel 24 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH). De Nederlandse Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geeft al sinds 2003 aan dat voortgezet onderwijs een leerling niet mag weigeren op grond van een handicap. (Aanvulling Stichting Support Stotteren: dus ook niet op grond van stotteren).

De zoektocht naar een middelbare school is voor kinderen met een beperking niet eenvoudig. Net als in het basisonderwijs is er keuzevrijheid voor ouders en scholieren. Anders dan bij basisscholen stellen scholen voor voortgezet onderwijs vaak geschiktheidseisen.

De vakantie geboekt, de schoolreisjes en -kampen staan voor de deur of zijn al geweest. Straks de zomervakantie en daarna.... gaat mijn kind naar een andere school.
Een spannende tijd. Hoe gaat het lopen? Hoe kan ik helpen? Deze handreikingen helpen u als ouder op weg.

Onbegrip, schoolkeuze stress? De gids passend onderwijs helpt ook bij stotteren.
Stotteren kan tot problemen leiden bij het houden van: spreekbeurten, presentaties, leesbeurten en leestesten. Het onderwijs moet uitgaan van de mogelijkheden van een leerling en niet van de beperking. Hoe regel je dat samen? De gids passend onderwijs is er voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking.