Stichting Support Stotteren is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI).


Onze gegevens, alsmede een actueel jaarverslag en jaarrekening, vindt u op www.geef.nl.