Stichting Support Stotteren sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website
en/of het gebruik van de daarvan verkregen informatie.

Het opvolgen van de tips van Dhr. Wiedijk geschiedt (ook) op eigen risico. Zeker indien u medicijnen gebruikt: raadpleeg eerst uw arts of apotheker.