Stichting Support Stotteren positioneert zich door:

  • voorlichting te geven over therapievormen breder dan stottertherapie
  • op te komen voor de belangen van mensen die stotteren.

Daarnaast zijn er in "Stotterland" meerdere organisaties actief. Grofweg zijn te onderscheiden:

  • Nederlandse stottervereniging Demosthenes,
    deze houdt zich vooral bezig met lotgenotencontact
  • StotterFonds (voorheen 'Nederlandse Federatie Stotteren' NFS),
    binnen deze organisatie geven stottertherapeuten die aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van StotterTherapeuten (NVST) samen met ervaringsdeskundigen voorlichting over stotteren en stottertherapie.
  • diverse stottertherapieën die ieder hun eigen groep van ex-cursisten heeft.