Samen met andere patiëntenverenigingen streven wij naar een betere maatschappij voor mensen die stotteren

Omdat wij niet aan een therapie gebonden zijn, kunnen we:

  • vernieuwend zijn
  • een kritische houding aannemen
  • informatie vanuit een andere invalshoek aanbieden
  • effectief lobbyen voor betere regelgeving.

Doneer nu online of maak uw gift over op:

NL32INGB0004813360

Ten name van Stichting Support Stotteren te Nijmegen