Stotteren op het werk

Solliciteren, hoe doe je dat? Vermeld je wel of niet dat je stottert? Zijn er regelingen?
Hulpmiddelen op het werk, staan onder tools genoemd.

Je ziet een leuke vacature, qua werkzaamheden lijkt die vacature bij je te passen en je besluit te solliciteren. Vermeld je dan wel of niet in de sollicitatiebrief dat je stottert?

Dien je het stotteren eerlijk te vermelden en daarmee grote kans te lopen om niet uitgenodigd te worden voor een gesprek?
Of, kun je stotteren op een slimme manier benoemen, zonder dat het teveel opvalt?

Vanaf 2015 mogen gemeenten beslissen over de subsidie mogelijkheden voor werkgevers. Maar hoe zit het als een potentiële werknemer stottert?

Net zoals bij het aannemen van elke werknemer kunnen er twijfels bij de werkgever over de geschiktheid ontstaan. De vraag is dan maak ik bij deze stotterende sollicitant wel de juiste keuze?

Werkgevers die werknemers die stotteren in dienst hebben, ervaren hen als:

Gesprek bij het UWV? Geef aan wat je nodig hebt!

Een groot aantal mensen vinden al gauw een leuke baan. Een aantal niet. Zij vechten zich door de arbeidsmarkt heen om te overleven.
Dit kan anders. Lukt het, ondanks enorme inzet van jou, niet om een leuke baan te vinden? Geef dit aan! Houd je niet groot, maar geef aan wat je meemaakt.

Juist als je mondig overkomt, maar telkens afgewezen wordt, vertel dit erbij. Geef aan dat werkgevers op het laatst toch twijfelen en een niet-stotteraar aannemen.

UWV en stotteren: wat heb je nodig?

Hoe kom je er achter wat je nodig hebt?
Ga na wat in je vorige werk, of op school, jouw problemen waren:
- Kon jij je ei kwijt in je werk?
- Had je moeite met sommige collega's? Welke waren dat en vooral: met welk aspect in hen had je moeite?
- Waren er taken waar je tegenop zag?

De huidige complexe regelgeving creëert ook voor mensen die stotteren ongelijke kansen op werk. Terwijl het 'VN-verdrag voor mensen met een handicap' op iederéén met een beperking van toepassing is.

Om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren is een radicaal ander beleid nodig, constateert Ieder(in). Daarvan heeft Ieder(in) een inventarisatie gemaakt op basis van rapportages van het CBS, UWV en Movisie. Dat was een lastige klus omdat  verschillende regelingen een zekere willekeur kennen. Afhankelijk van iemands arbeidsvermogen, leeftijd, verdiencapaciteit en/of woonplaats kom je in een bepaalde regeling terecht.

De grootste groep met arbeidsvermogen is uit beeld

Onderstaand figuur toont de omvang van de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Volgens het ProfielAcceptatie-onderzoek hebben mensen met een spraakbeperking 30% minder kans op een baan.

Belangenbehartiging doe je samen met andere patientenorganisaties
Ieder(in) vraagt ook bij de Informateur aandacht voor groepen zoals mensen die stotteren en problemen op de arbeidsmarkt ervaren.
Dat ging niet vanzelf. Lees welke hobbels Stichting Support Stotteren heeft genomen.

Waarom werd stotteren niet gezien?

Nadat pogingen om namens de Nederlandse stottervereniging Demosthenes het thema "stotteren en werk" op de politieke agenda te zetten op niets uitdraaide, vroeg Stichting Support Stotteren het lidmaatschap bij de CG-Raad aan (nu Ieder(in) ). Omdat Demosthenes al vele jaren op geen enkele wijze actief deelnam aan deze netwerk-/lobby-organisatie, werd dit bij hoge uitzondering toegestaan.

Als nieuwkomer ervoer Stichting Support Stotteren, samen met andere patiëntenorganisaties, de voor ons minder effectieve organisatiestructuur gebaseerd op het 'medisch model' (groepering op aandoeningen). Gezamenlijk stelden we een andere organisatiestructuur voor: in plaats van het 'medisch model', uitgaan van het 'sociaal model'. Richt de organisatie op in levensgebied. Ieder(in) omarmde dit voorstel. Deze opzet bleek de basis te zijn voor de latere successen.