De reguliere behandelingen van stotteren vallen uiteen in:

  • logopedisten die stotteren behandelen
  • reguliere stottertherapeuten
  • groepstherapie 'Damstégroep'.

Logopedisten die stotteren behandelen

De opleiding logopedie is zeer breed geörienteerd. Logopedisten hebben algemene kennis over achtergronden van: problemen met spraak, taal, slikken, gehoor en stem en hoe je die behandelt. Dit is oppervlakkige kennis ten opzichte van de kennis van een stottertherapeut. Als na drie maanden onvoldoende vooruitgang is geboekt, zijn logopedisten verplicht om door te verwijzen naar een 'Reguliere stottertherapeut'. De specialisatie 'stotteren' wordt binnenkort niet langer door de beroepsvereniging van de logopedie (NVLF) erkend.

Reguliere stottertherapeut

Reguliere stottertherapieën zijn gediplomeerde logopedisten die zich verder hebben gespecialiseerd in stotteren. Stottertherapeuten die na 2014 zijn afgestudeerd, hebben de Post-HBO opleiding van het ECSF gevolgd. ECSF staat voor 'European Clinical Specialization in Fluency Disorders'. Stottertherapeuten die al langer werkzaam zijn, hebben nog de vroegere Sprokkelroute van de NVST gevolgd. Stottertherapeuten die ofwel de oude Sprokkelroute, ofwel het ECSF hebben afgerond, zijn te vinden in het stottertherapie-overzicht van de NVST.

Specialisatie

Na de Sprokkelroute of de ECSF hebben een aantal stottertherapeuten meer of minder verdiepende nascholing gevolgd. In uiteenlopende onderwerpen zijn zij gespecialiseerd. Belangrijk dus, om op hun eigen website de gevolgde nascholing en hun daaruit voortvloeiende visie op stotteren na te gaan. Let hierbij op dat workshops en 'train de trainers' van mindere waarde zijn dan een gevolgde cursus.

Nadeel van een 'train de tainer'

Een 'train de trainer' heeft het nadeel dat die vaak gegeven worden door collega-stottertherapeuten die een cursus in dat onderwerp hebben gevolgd. Hierdoor loop je kans dat de opgedane kennis van de eerste collega, anders wordt opgevat door de tweede collega, die als gevolg die kennis verkeerd doorgeeft aan de derde collega. Daarmee loop je het gevaar dat het geleerde als een trucje wordt toegepast, zonder de werkelijke essentie te raken.

Dit werkt hetzelfde als de vroegere 'fluisterzin' op school. De eerste klasgenoot fluistert de zin 'het is mooi weer' door aan de tweede klasgenoot. Die verstaat 'het is mooi zeer' en fluistert dat door. De derde verstaat 'het is zoo zeer' en fluistert dat door, etc. Aan het eind wordt een zin hardop gezegd die het verband met de beginzin totaal verloren heeft. Een train-de-trainer draagt ditzelfde gevaar in zich.   

Damsté-groep

Naast individuele therapie kent de reguliere stottertherapie ook een groepstherapie genaamd: 'Damstégroep'.

Waar vind je een stottertherapeut?

Op de website van de Nederlandse Federatie Stotteren is een 'Stottertherapie-overzicht' te vinden. Daarin zijn alle reguliere en niet-reguliere stottertherapieën opgenomen. Helaas is dit overzicht niet geactualiseerd op gevolgde nascholing. De database die aan dit digitale stottertherapie-overzicht ten grondslag ligt, is eind jaren '90 gebouwd door de huidige voorzitter van Stichting Support Stotteren.