Vraag jij je af welke therapie je het beste kunt volgen om het stotteren te verhelpen? Of op z'n minst een therapie die je helpt om je angst om te spreken te verkleinen en het stotteren te verminderen? Benut deze tips voor het zoeken van de beste therapie voor jou, op dit moment in je leven.

 • De beste therapie is die therapie die bij jou past.
 • Kies een therapeut waarbij jij je veilig voelt.
 • Evalueer de voortgang en stuur bij.

De beste therapie is die therapie die bij jou past

Wil je dat de therapie bij jou aanslaat? Kies een therapie die bij jou past. Belangrijk is dat de therapie goed voelt voor jou. Dat jij je veilig voelt in die therapiesetting.
 
Wat heb je nodig om je veilig te kunnen voelen in een therapiesetting? De belangrijkste voorwaarde is dat er een klik met je therapeut is. De therapeut moet in staat zijn om een veilige omgeving te creëren, waarin jij jezelf kunt zijn. Ook als het minder goed gaat. Zodat jij je met je therapeut vertrouwd voelt om alles te mogen delen wat jou dwars zit.

Indien er een behandelaanpak wordt voorgesteld in het eerste (telefoon)gesprek, dan is dat géén goed teken. Een gangbare weg is: de therapeut vraagt de benodigde informatie bij je uit met bv. vragenlijsten/onderzoeksformulieren en/of in een gesprek. Samen bespreken jullie dat en pas daaruit volgt een behandelplan.

Kies een therapeut waarbij je je veilig voelt

Om te voelen hoe een therapie en therapeut op je overkomt, is het verstandig om eerst een open dag te bezoeken, of een gesprek met de therapeut te hebben.
 
Stel je zonder oordeel open voor wat de therapeut vertelt en voel wat het met je doet. Vaak blijken eerste gevoelens juist te zijn.

 • Roept de therapeut sympathieke gevoelens op?
 • Voel je je ook op je gemak als je een kritische vraag stelt aan de therapeut?
 • Is het behandelplan in samenspraak met jou opgesteld?
 • Komt de uitleg over het voorgestelde behandelplan logisch en gedegen onderbouwd op je over?
 • Maakt je hart een blij sprongetje van herkenning?
 • Raak je enthousiast?

Dan zit je goed.

 • Beangstigt de uitleg je?
 • Krijg je een “benauwd gevoel”?
 • Voel je je onzeker of ongemakkelijk als je een vraag stelt aan de therapeut?
 • Stelt de therapeut een behandelplan voor waarin je je niet (helemaal) herkent?

Dan past die therapie niet bij jou. Misschien past die therapie wel bij een ander, het is geen waardeoordeel, maar niet bij jou. Ieder mens is verschillend. Als een therapie bij voorbaat onbestemde gevoelens oproept, is de kans klein dat je bij die therapie slaagt. Zoek verder en schroom niet om ook breder te kijken dan stottertherapie alleen.

Alleen duurzame resultaten met haalbare inzet telt

Belooft de therapeut gouden bergen? Bijvoorbeeld 50 - 70% vermindering van stotteren?

Voorkom dat als het voorgeschotelde resultaat op de lange termijn geen stand houdt, de therapeut de schuld daarvan bij jou legt. Alsof jíj niet voldoende inzet hebt gepleegd.

Daarom: vraag door!

 • Zijn de resultaten duurzaam?
 • Wat wordt van jou verwacht?
 • Is de gevraagde inzet reëel? Zou iemand die niet stottert die inzet ook volhouden?
 • Welke inzet pleegt de therapeut?
 • Houdt het beloofde resultaat stand bij factoren die extra stress geven? bv. Periode van solliciteren, nieuwe baan, etc.

Evalueer de voortgang en stuur bij

Sta na enige tijd even stil bij de voortgang van de therapie en stuur zo nodig bij.