Herken je dat? Leuke studie, maar dat mondeling examen op het eind van het jaar...

Het kan ook anders. In een aantal vakken is het onnodig om in de stress te zitten als je stottert. Is het testen van de uitspraak niet het doel? Dan mag je het mondeling ook schriftelijk afleggen. Hiervoor is geen 'deskundigenverklaring' nodig. Een mededeling aan de onderwijsinspectie is voldoende.

Dus, relaxt je examen in? Neem snel contact op met je docent, mentor of zorgcoördinator! 

Van meerdere jongeren die stotteren, vernamen we dat zij problemen ondervonden tijdens hun studie. De problemen lopen uiteen van: vragen stellen tijdens de les, samenwerken in projectgroepen, het houden van presentaties, mondelinge examens tot het afgewezen worden voor een stageplaats. Vanwege deze problemen zijn enkelen met hun studie gestopt, of zijn een andere studie gaan doen.

Mondeling examen mag soms schriftelijk worden afgelegd

Stichting Support Stotteren heeft aan het College voor Examens (CvE) gevraagd of leerlingen en studenten die stotteren het mondeling examen schriftelijk mogen afleggen.

Het CvE antwoordde hierop:

"...Dit betekent dat waar een mondeling alleen mondeling is om praktische redenen, het mondeling op zichzelf geen doel is en dus is een vervanging reëel. Het gemakkelijkst is dan een schriftelijk afgenomen mondeling met behulp van een laptop of pen en papier.

In het geval van hoorbaar stotteren is een deskundigenverklaring niet nodig. Wel dient de directeur een mededeling te doen aan de inspectie".

Talenvakken opvangen door extra tijd, rust en vooral veiligheid

Over talenvakken zegt het CvE:

"Anders ligt dit bij de mondelinge examenonderdelen voor de talen. Deze checken de spreekvaardigheid en de uitspraak. Het ligt voor de hand dat dan toch gesproken moet worden. Extra tijd, rust enzovoorts zijn voorwaarden, evenals een context waarin de leerling/student zich veilig voelt”.