De gids Passend onderwijs van Ieder(in) en Balans geeft uitvoerig informatie over passend onderwijs. De gids helpt ouders bij hun zoektocht naar passend onderwijs voor hun kind. De informatie is voor ouders van kinderen die extra ondersteuning op school nodig hebben vanwege een beperking, zoals stotteren, of een chronische ziekte.

De gids richt zich vooral op het regulier basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, omdat daar de grootste veranderingen plaatsvinden. In de gids vindt u onder andere informatie over:

  •     Passend onderwijs in een notendop
  •     Op zoek naar een school: welke ondersteuning biedt een school?
  •     Een school gevonden, en dan?
  •     Meepraten op school
  •     Als het niet goed gaat op school
  •     Checklist 'wat is nodig voor goed passend onderwijs'.

Meer informatie vindt u op de websites van Balans en Ieder(in).

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation logo incluvisie