De overgang naar het voortgezet onderwijs is een spannende tijd. Hoe gaat het lopen? Hoe kan ik helpen?

Gebruik de ervaring bij het omgaan met stotteren op school

Om te voorkomen dat de docenten op het voortgezet onderwijs in de omgang met uw kind het wiel opnieuw moeten uitvinden, is het handig om gebruik te maken van de ervaringen die de docenten van de basisschool met uw kind hebben opgedaan. Zij hebben minimaal een jaar, en vaak al langer, met uw kind opgetrokken. In die tijd hebben zij ervaren wat bij uw kind helpt en wat niet helpt. Misschien hebben zij in gedachten daarop een 'best-practice voor dit kind' ontwikkeld, waarmee zij uw kind optimaal weten te benaderen en te stimuleren. Wanneer een leesbeurt geven en wanneer beter van niet? Wat werkt en wat werkte niet?

Vraag aan uw kind bij welke leerkracht hij/zij zich het prettigst voelt. Daarna kunt u aan díe leerkracht vragen om op papier te zetten hoe hij/zij uw kind benadert. Wat zijn de succesfactoren? Dit document kunt u overdragen aan de mentor of de klassendocent van de nieuwe school van uw kind. Ook als er in de loop van het nieuwe schooljaar vragen over het omgaan met stotteren komen, kunt u laten lezen hoe de favoriete docent van de basisschool met uw kind omging. Daarmee voorkomt u dat opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.