Stotterende leerling of student in de klas en: hoe moet dat met het mondeling?

Ziet de leerling of student die stottert op tegen het mondeling en is het testen van de uitspraak niet het doel? Dan mag het mondeling tentamen of examen ook schriftelijk worden afgenomen. Hiervoor is geen 'deskundigenverklaring' nodig. Een mededeling van de directeur aan de onderwijsinspectie is voldoende.

Kortom: vraag aan de stotterende leerling of student of hij het mondeling examen liever schriftelijk af wil leggen en onderneem actie.

Van meerdere jongeren die stotteren, vernamen we dat zij problemen ondervonden tijdens hun studie.

De problemen lopen uiteen van: vragen stellen tijdens de les, samenwerken in projectgroepen, het houden van presentaties, mondelinge examens tot het afgewezen worden voor een stageplaats. Vanwege deze problemen zijn enkelen met hun studie gestopt, of zijn een andere studie gaan doen.

Mondeling examen mag bij stotteren soms schriftelijk worden afgelegd

Stichting Support Stotteren heeft aan het College voor Examens (CvE) gevraagd of leerlingen en studenten die stotteren het mondeling examen schriftelijk mogen afleggen.

Het CvE antwoordde hierop:

"...Dit betekent dat waar een mondeling alleen mondeling is om praktische redenen, het mondeling op zichzelf geen doel is en dus is een vervanging reëel. Het gemakkelijkst is dan een schriftelijk afgenomen mondeling met behulp van een laptop of pen en papier.

In het geval van hoorbaar stotteren is een deskundigenverklaring niet nodig. Wel dient de directeur een mededeling te doen aan de inspectie".

 

Talenvakken opvangen door extra tijd, rust en vooral veiligheid


Over talenvakken zegt het CvE:

"Anders ligt dit bij de mondelinge examenonderdelen voor de talen. Deze checken de spreekvaardigheid en de uitspraak. Het ligt voor de hand dat dan toch gesproken moet worden. Extra tijd, rust enzovoorts zijn voorwaarden, evenals een context waarin de leerling/student zich veilig voelt”.

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation logo incluvisie