Loop je vertraging op tijdens je studie? Is die vertraging direct of indirect terug te voeren op stotteren? (Bijvoorbeeld door: stress en spanning vanwege stotteren, niet tijdig een stageplaats kunnen vinden, terugval in therapie, enz.). Je bent niet de eerste. Maar blijf er niet mee rondlopen en onderneem actie!

Problemen met studie vanwege stotteren

Op fora melden die verschillende scholieren en studenten die stotteren tijdens hun studie tegenaan lopen, of zijn gelopen. De problemen lopen uiteen van:

  • het houden van presentaties
  • vragen stellen tijdens de les/colleges
  • communicatie tijdens het samenwerken in projectgroepen
  • bovenmatig tegen lessen/colleges opzien
  • afgewezen worden voor een stageplaats

Vanwege deze problemen zijn enkelen met hun studie gestopt, of zijn een andere studie gaan volgen. Dit zal ook gevolgen voor hun studiefinanciering hebben gehad.

Een therapie die voor jou succesvol is, is uiteraard het beste middel. Mocht een goede therapie niet afdoende zijn, dan zijn er ook regelingen om problemen met de studie zo minimaal mogelijk te maken.

Aan de hand van de bovenstaande problematiek heeft Stichting Support Stotteren aan de Ieder(in) gevraagd welke tegemoetkoming er voor studenten die stotteren zijn. Met medewerking van Handicap en Studie geven zij de volgende faciliteiten aan.

Faciliteiten bij studievertraging wegens functiebeperking

Omdat stotteren de 'normale' communicatie belemmert, hoort ook stotteren tot de functiebeperkingen. Het spreken levert belemmeringen op, ook in het onderwijs. Het staat veelal een vlotte voortgang in de studie in de weg. Doordat stotteren onder een 'functiebeperking' valt, kunnen ook studenten die stotteren en daardoor moeilijkheden ervaren, gebruik maken van de faciliteiten die de studiefinanciering biedt.

Faciliteiten rondom studiefinanciering bij studievertraging, waarvan studenten die stotteren gebruik kunnen maken, zijn:

  • verlenging van de prestatiebeurs met één jaar
  • voorziening prestatiebeurs, indien de studie niet (meer) mocht lukken
  • nieuwe studiefinancieringsrechten als de studie niet (meer) mocht lukken en men een passender studie wil volgen.

Je decaan kan je hierover informeren. Hij/zij is diegene die in voorkomende gevallen een benodigde faciliteit bij DUO voor je aan kan vragen.

Onderneem actie!

Loop je vertraging op tijdens je studie? Is die vertraging direct of indirect terug te voeren op stotteren? (Bijvoorbeeld door: stress en spanning vanwege stotteren, niet tijdig een stageplaats kunnen vinden, terugval in therapie, enz.)  Blijf er niet mee rondlopen. Onderneem actie! Neem contact op met je decaan, je mentor of eerst met een vertrouwde docent en praat over datgene wat jou dwars zit. Vaak is er meer mogelijk dan jij weet en dat jij voor mogelijk houdt.

Natuurlijk kun je ook je problemen per email voorleggen. Check in dat geval na een tijdje of de email ontvangen, gelezen en behandeld is