Er zijn verschillende soorten stottertherapieën. Grofweg zijn te onderscheiden:

De Richtlijn stotteren is een feit. Lees de tekortkomingen en de gevolgen van de gehanteerde werkwijze.

Tijdens het opstellen van de richtlijn stotteren zijn vroegtijdig kanttekeningen gemaakt en was de werkgroep te eenzijdig samengesteld. De bezwaren tegen de richtlijn en onze aanbevelingen leest u hier.

De belangrijkste bezwaren zijn:
•    de hoofdfinancier van de Richtlijn stotteren is: de beroepsvereniging voor 'Logopedie & Foniatrie' (NVLF)
•    van de twee stotteraars die in de Richtlijncommissie zaten, studeerde één voor logopedist/stottertherapeut
•    andere behandelingen dan logopedie/stottertherapie zijn buiten beschouwing gelaten
•    het beleidsplan van de Nederlandse Federatie Stotteren geeft aan, dat het doel van de Richtlijn stotteren is; het zeker stellen van de vergoedingen van de Zorgverzekeraars.

Niet verwonderlijk dus, dat uit de ‘Richtlijn stotteren’ als advies naar voren komt:
bij stotteren: ga naar een  NVLF-logopedist of NVST-stottertherapeut.

Dit doet sterk denken aan de commercial "Wij van WC-eend adviseren... WC-eend".

Lees onze uitleg en aanbevelingen.

Reguliere stottertherapie

Reguliere stottertherapieën worden gegeven door gediplomeerde logopedisten of reguliere stottertherapeuten. Een stottertherapeut heeft als basis een logopedieopleiding gevolgd en heeft zich daarna gespecialiseerd in het fenomeen 'stotteren'. Vroeger bestond deze specialisatie uit een sprokkelroute van twee jaar.

Niet-reguliere stottertherapieën zijn ontwikkeld door therapeuten die daarvoor geen opleiding hebben genoten en niet daarvoor gediplomeerd zijn. Veelal zijn deze stottertherapieën ontwikkeld door ex-stotteraars die zichzelf van het stotteren hebben bevrijd.

Een logopediste is zeer breed, algemeen, geschoold. Zij zetten zich o.a. in bij slikproblemen en stemproblemen, maar ook bij gehoorproblemen of afasie. Erkende logopedistes zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVLF. Helaas publiceert de NVLF geen lijst van haar aangesloten leden.