Een aantal mensen die stotteren hebben tijdens een noodsituatie problemen gehad met het mondeling inschakelen van hulp.

Henk & Dini Zeggelaar bij Ministerie van Justitie en VeiligheidDaarom heeft Stichting Support Stotteren in 2018 gereageerd op een wetsvoorstel voor een nieuwe inrichting van de 112-Meldkamers. Op basis van onze inbreng nodigde het Ministerie van Justitie en Veiligheid ons uit voor een gesprek. Middels dat gesprek was het Ministerie van Justitie en Veiligheid doordrongen van de noodzaak om 112 ook op andere manieren bereikbaar te maken. 

Al tijdens het schrijven van onze reactie hebben we enkele patiëntenorganisaties betrokken om ook te reageren, zodat de kans op succes werd vergroot. Via de netwerkkoepel Ieder(in) kwamen we in contact met Stichting Hoormij en hebben wij een gezamenlijke alliantie opgezet.

Samenwerken met andere patiënten-organisaties

Met actieve inbreng vanuit onze stichting, is door de alliantie een succesvol position paper 'Maak 112 toegankelijk voor iedereen' opgesteld en in een gezamenlijke bijeenkomst overhandigd aan een delegatie van het ministerie Justitie en Veiligheid en de Meldkamer 112.

De diversiteit aan verschillende beperkingen (doof/slechthorend, stembandloos, stotteren, doof/blind) en de zes benodigde tolken om met elkaar te kunnen communiceren maakte diepe indruk op de aanwezige ambtenaren.

Deze actieve groep bestond uit:

112-alliantie

Kamervragen nodig over voortgang 112-app

Helaas bleef het daarna (te) stil en kwam er geen verdere voortgang. Mede daarom zijn door het Tweede Kamerlid Van Dam (CDA) schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus. 

Het najaar van 2020 te optimistisch te zijn, maar vanaf 11-2-2021 werd via SMS de meldkamer bereikbaar!

Stichting Support Stotteren werkte mee met testen en instructievideo

In 2020 op de internationale 112-dag, 11-2-2020, werd aan een zeer beperkte groep testers het prototype van de 112NL-app getoond. Henk Zeggelaar was namens Stichting Support Stotteren een van de testers. Van deze testen zijn video-opnames gemaakt. De video van Henk werd naderhand gebruikt bij de instructie aan de meldkamer medewerkers. 

In de herfst van 2021 werden we door de Landelijke Meldkamer actief betrokken bij de testopzet. Waarna het testen van de 112NL-app in het Politie Diensten Centrum te Rotterdam kon starten.

Voor het testen, met een dagvergoeding, kwam vanuit de Facebookgroep helaas geen response. Omdat deze testdag op een doordeweekse dag viel, moest een verlofdag opgenomen worden. Dini heeft aan deze testdag deelgenomen en Henk was aanwezig, indien andere deelnemers zich, vanwege corona, last-minute zouden afmelden.

Ook bij de begeleidende video hebben we actief de Facebookgroep van Stichting Support Stotteren betrokken. Duidelijk werd dat de app geen stigmatiserend karakter mag uitstralen. De 112NL-app komt er immers voor iedereen in Nederland.

Media-aandacht voor het belang van een 112NL-app

In januari 2022 werd de 112NL-app gelanceerd. Dit leidde tot het artikel "Moeite met spreken? Vanaf nu kan je chatten met 112 dankzij Henk en Dini uit Nijmegen" in De Gelderlander en een interview op TV-Gelderland, dat over werd genomen door NOS Regio.

Andere stotterorganisaties hielpen niet mee

De Nederlandse stottervereniging Demosthenes en het Stotterfonds hebben nergens aan bijgedragen!