De trap verbeeld het steeds hoger op aankaarten van de problemen met stotteren
Stotteren verbeteren door het hogerop aan te kaarten

Mensen die stotteren kunnen prima werken, maar een aantal van hen hebben grote moeite om aan het werk te komen en te blijven. Dit is afhankelijk van de mate van stotteren en de concurrentie op de arbeidsmarkt.
Zij vallen binnen de doelstelling van de participatie wet:"mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk", maar kunnen daar in de praktijk geen gebruik van maken.

Daarom heeft Stichting support Stotteren een reactie op de internetconsultatie 'Wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief' gegeven.

Stotteren en de organisatie

Afhankelijk van de mate van stotteren en de bereidheid van de organisatie levert werk vinden soms problemen op. Uiteraard zouden we het liefst zien dat elke organisatie voor iedereen openstaat, ook voor mensen die (flink) stotteren. Helaas geeft onze achterban aan dat dit niet altijd lukt.

Voorstel uitbreiding Participatiewet

Het wetsvoorstel zouden we graag uitgebreid willen zien met:

  • in individuele gevallen (inclusief schoolverlaters) het mogelijk te maken dat mensen die hevig stotteren en daardoor moeilijk werk vinden, of hun werk dreigen te verliezen, op diens verzoek toe te laten tot deze regeling.
  • bij de loonwaardebepaling ook rekening te houden met veranderende technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zodat werknemers die nu nog goed functioneren, maar zich door veranderende ontwikkelingen niet meer kunnen handhaven, van deze regelingen gebruik kunnen maken.
  • de ondersteunende instrumenten uit te breiden met specialistische opleidingen voor de (aspirant) werknemer.

Download de reactie (pdf - 154KB) op het breed offensief van stichting support Stotteren
Ervaar jij ook problemen of heb je tips om succesvol door het sollicitatiegesprek te komen? Deel het met ons