Herken je dat?

 • Je wilt graag een leuke baan,
 • Je solliciteert je een slag in de rondte,
 • Je ontvangt afwijzingen, of wordt "net niet nummer 1"
 • Je voelt vaag op je klompen aan dat stotteren een rol speelt in de afwijzing, maar het wordt niet zo genoemd.
 • Je kunt afwijzing wegens stotteren niet hard maken.
 • Je zou willen dat je makkelijker werk vindt.

Dan kan je ons helpen! Maar niet alleen ons, ook andere mensen die stotteren en in dezelfde situatie zitten. Heus, je bent de enige niet!

Geef daarom jouw ervaring(en) aan ons door via dit meldformulier ervaringen op de arbeidsmarkt. En lees verder!

Stotteren op de arbeidsmarkt

In het UWV-systeem lopen een aantal mensen die stotteren tegen muren op. Reden hiervan is dat stotteren (nog) niet erkend is als arbeidsbeperking.

Daarbij komt dat veel mensen met andere beperkingen recht hebben op subsidieregelingen voor werkgevers. Subsidieregelingen waar mensen die stotteren geen recht op hebben.

Daardoor moet je concurreren met:

 • mensen die geen beperking hebben
 • mensen met een beperking die subsidie voor de werkgever meebrengen en daardoor goedkoper zijn, dan iemand die stottert

Mensen met een beperking die geen subsidie voor de werkgever meebrengen, staan vaker achteraan op de arbeidsmarkt. En worden als laatste gekozen (of helemaal niet). 

Wat kan beter?

Stichting Support Stotteren vindt dat iedereen die in hevige mate stottert én om hulp vraagt, hulp moet krijgen. Onze insteek is: geen stempel als je stottert (helaas werkt de maatschappij zo dat met stempels wél deuren opengaan). Stotteren dus niet collectief in wet- en regelgeving.
Individueel maatwerk moet mogelijk zijn, als iemand daarom vraagt. Vraag je geen hulp, krijg je geen hulp en zeker geen stempel.

Stotteren op de politieke agenda

Dat het beleid is, zoals het nu is, is geen onwil.

Beleidsmakers die wet- en regelgeving opstellen, kennen geen mensen kennen die in hevige mate stotteren. Zij staan daarom gewoon niet stil bij het feit dat het een crime is om mondelinge sollicitatiegesprekken stotterend te voeren. 

Dit biedt hoop! Als wij aan beleidsmakers kenbaar maken, waar wij op de arbeidsmarkt tegenaan lopen, ontstaat bij hen begrip voor de situatie van mensen die hevig stotteren en hun plek op de arbeidsmarkt zoeken. Begrip is nodig om regels te verbeteren.

Help mee met meer begrip bij beleidsmakers. En meldt jouw ervaring. Uit de binnenkomende ervaringen halen wij de rode draden en brengen die, geanonimiseerd, verder de politiek in.

Jouw anonieme ervaring naar de politiek

De weg om onze problematiek in de politiek aan te kaarten, is:

 1. Meldformulier invullen.
 2. Via internetconsultaties van de Ministeries geven we aan wat beter kan, of anders moet. Dat onze inbreng impact heeft, blijkt uit het feit dat wij soms uitgenodigd worden op het Ministerie om ons voorstel nader toe te lichten. Iets, dat hoogst ongebruikelijk is.
 3. Stichting Support Stotteren neemt jouw ervaring in anonieme(!) vorm mee naar de 'Meedenkgroep Arbeid' van de koepelorganisatie Ieder(in).
 4. Ieder(in) neemt anonieme ervaringen van alle mensen met een beperking mee naar de Landelijke CliëntenRaad (LCR).
 5. Ieder(in) lobbyt bij Tweede Kamerleden, vakbonden en Politieke partijen.
 6. LCR heeft regelmatig overleg met ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 7. LCR heeft halfjaarlijks overleg met de staatssecretaris. Tot 2021 is dit Tamara van Ark.
 8. Als input op Tweede Kamer-overleggen sturen maatschappelijke organisaties gezamenlijk brieven naar de Tweede Kamer. Maatschappelijke organisaties die hierin meedoen, zijn o.a.: Ieder(in), LCR, vakbonden FNV en CNV.

We nemen jouw melding dus serieus!

Wat hebben we al bereikt?

 • Ons idee 'gewogen quotum' is onderwerp van gesprek geweest in de Tweede Kamer
 • Meegewerkt aan de Quotumwet-actie, daarmee het NOS-journaal gehaald (en de wet is aangepast).
 • In het werkplan 2020 - 2021 van Ieder(in) is een actie geformuleerd om de groep 'mensen met een beperking die geen subsidie meebrengen' beter te bedienen.
 • We hebben goede en korte persoonlijke contacten bij zowel Ieder(in) als de LCR.
 • Problematiek 'stotteren en sollicitatiegesprekken' is genoemd in het Magazine Sprank van Divosa dat gelezen wordt door de Directeuren van gemeentelijke Sociaal Domeinen.

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation