Om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren is een radicaal ander beleid nodig, constateert Ieder(in). Daarvan heeft Ieder(in) een inventarisatie gemaakt op basis van rapportages van het CBS, UWV en Movisie. Dat was een lastige klus omdat  verschillende regelingen een zekere willekeur kennen. Afhankelijk van iemands arbeidsvermogen, leeftijd, verdiencapaciteit en/of woonplaats kom je in een bepaalde regeling terecht.

De grootste groep met arbeidsvermogen is uit beeld

Onderstaand figuur toont de omvang van de regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Ca. 500.000 mensen met een beperking, zoals stotteren, zijn uit beeld en krijgen geen ondersteuning. Dit heeft tot gevolg dat iemand, die stottert en werk zoekt, geen extra ondersteuning krijgt. Terwijl iemand uit een andere groep, met soortgelijke problemen, wél geholpen. wordt. De huidige regelgeving verzwakt daarmee de positie van stotterende werkzoekenden.

Omvang regelingen met een arbeidsbeperking

Nieuw kabinet: Zet je ook in voor werkzoekende stotterende mensen

Ondanks dat er nu een nieuw kabinet is, kunnen dit jaar al wel een aantal stappen worden gezet om de positie van mensen die stotteren niet verder te benadelen.
Lees de inventarisatie en de opstelde aanbevelingen.

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation logo incluvisie