Een  brug is niet altijd nodig,
Koudwatervrees? Een (subsidie)brug is niet altijd nodig

Net zoals bij het aannemen van elke werknemer kunnen er twijfels bij de werkgever over de geschiktheid ontstaan. De vraag is dan maak ik bij deze stotterende sollicitant wel de juiste keuze?

Werkgevers die werknemers die stotteren in dienst hebben, ervaren hen als:

  • Sterk gemotiveerd
  • Zetten zich vaak meer dan 100% in
  • Loyaal
  • Zorgzaam
  • Moedig
  • Doorzetters.

Werknemers die, vaak al van kinds af aan, stotteren, hebben gemerkt dat niet alles van een leien dakje gaat. Wellicht hebben zij daardoor de bovengenoemde eigenschappen sterk ontwikkeld.

Daarnaast heeft elke persoon die stottert de ervaring dat het stotteren niet of veel minder aanwezig is, als hij in zijn werkzaamheden opgaat.
Helaas komt dit, in een sollicitatiegesprek dat voor iedereen spannend is, niet direct tot uiting.

Proefplaatsing

Twijfelt u nog steeds, maar wilt u de stotterende werknemer wel een kans geven? Vraag dan een proefplaatsing aan!

Subsidiemogelijkheden

Per 1 januari 2015 is de participatiewetgeving in werking getreden. Hierdoor is de regelgeving minder uniform. Gemeenten bepalen zelf hoe zij uitvoering geven aan de Participatiewet. Neem contact op met de gemeente waarin de sollicitant woonachtig is en bespreek de mogelijkheden.