Poppetje die een trend ombuigt
Geef een positieve impuls aan de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking

Stotteren op de arbeidsmarkt is meer dan alleen een spraakprobleem; het is een strijd om erkenning, gelijkheid en gelijkwaardige kansen. Lees hoe mensen met stotteren zich staande houden in een wereld die vaak geen rekening houdt met hun unieke uitdagingen. Samen duiken we in de complexe realiteit van inclusie, de zoektocht naar werk, de noodzaak van verandering en hoe ook jij kunt bijdragen aan de oplossingen.

Inclusiviteit op de werkvloer

Het opinie artikel in de  "Gelieve niet te stotteren op ons inclusieve kantoor" (Trouw 2023-10-19) werpt een schrijnend licht op de uitdagingen waarmee mensen met een beperking, zoals stotteren, op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd. Het is een trieste realiteit dat, ondanks onze voortdurende inspanningen, de overheid nog steeds tekortschiet in het bevorderen van inclusiviteit. Stichting Support Stotteren streeft naar een maatschappij zonder tweedeling!

Solliciteren als je erg stottert

De overheid biedt bedrijven subsidies aan om mensen uit het doelgroepregister in dienst te nemen. Echter, het doelgroepregister is slechts toegankelijk voor een beperkte groep. Mensen met stotteren vallen buiten dit register en worden daardoor uitgesloten van deze regelingen.

Uitdagingen bij het sollicitatiegesprek

Mensen die stotteren moeten tijdens sollicitaties en op de werkvloer concurreren met zowel mensen zonder beperking als met mensen binnen het doelgroepregister. Laatstgenoemden zijn aantrekkelijker voor werkgevers vanwege de beschikbare subsidies, waardoor mensen met stotteren al met een achterstand beginnen. Sommigen hebben zelfs te horen gekregen dat ze "niet financieel aantrekkelijk genoeg" zijn, waarmee werkgevers verwijzen naar de voordelen die andere mensen met een beperking wel met zich meebrengen. Dit zet mensen die stotteren op een 2-0 achterstand op de arbeidsmarkt, die alleen gecompenseerd kan worden door uitzonderlijke kwaliteiten.

Werk vinden met stotteren

Een ideale samenleving kijkt naar wat iemand kan, zonder de beperking mee te wegen. Helaas is er een cultuur ontstaan waarbij werkgevers gecompenseerd willen worden voor afwijkingen van de norm. Dit kunnen we niet alleen oplossen, maar we kunnen het wel aankaarten, samen met andere patiëntenorganisaties. Waarom moeten werkgevers subsidies ontvangen, en waarom geldt dit voor sommige aandoeningen wel en voor andere niet? Samen met o.a. Incluvisie en StartFoundation hebben wij deze kwestie bij Ieder(in) en de minister van Sociale Zaken, Carola Schouten, aangekaart.

Zo doe met ons mee!

Incluvisie is gestart met een petitie. We roepen iedereen op om de petitie van Incluvisie te ondertekenen.
Jouw steun via sociale media, vrijwilligerswerk of financiële donaties wordt zeer gewaardeerd. We ontvangen geen overheidssubsidie en verrichten veel van ons werk in onze vrije tijd, waarbij we helaas ook veel onbetaald verlof moeten opnemen. Kunnen we op jou rekenen?

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation logo incluvisie