Stichting Support Stotteren ontvangt geen overheidssubsidie. Het lobbyen voor betere wet- en regelgeving, evenals het bouwen en onderhouden van deze website, draait op vrijwilligers. Zij doen dit naast hun betaalde baan en nemen verlof op om naar belangrijke bijeenkomsten te gaan om de stem van mensen die stotteren te laten horen en voor hun rechten op te komen.

Heeft de informatie op onze website u geholpen en/of wilt u ons financieel steunen? Overweeg een donatie.

Wat Stichting Support Stotteren onderneemt en hoe ze dat financiert, staat beschreven in het jaarverslag en in de meest recente jaarrekening.

Stichting Support Stotteren is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI). Dit heeft voor u als fiscaal voordeel dat u periodieke giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. We helpen u hierbij graag!

 

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation