Lang niet iedereen weet dat je voorzieningen, zoals een hulpmiddel of een jobcoach, wegens stotteren, vergoed kunt krijgen van UWV. Dat kan vaak ook als je geen uitkering van UWV ontvangt. UWV heeft namelijk de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken en aanpassingen op de werk- of onderwijsplek te doen. Hierdoor worden burgers ondersteund om naar werk te gaan en aan het werk te blijven. Daarnaast zorgt een voorziening of een aangepaste onderwijsplek ervoor dat belemmeringen zo veel mogelijk worden weggenomen bij het volgen van onderwijs.

Jaarlijks krijgt UWV circa 60.000 aanvragen binnen voor hulpmiddelen en ondersteuning. Het grootste deel is jobcoaching, ongeveer een derde betreft werk- en onderwijsvoorzieningen. Die hulpmiddelen variëren van een aangepaste werkstoel, een traplift tot een brailleleesregel waarmee blinden en slechtzienden de mogelijkheid hebben om te kunnen lezen/schrijven. Ook kan UWV spraakhulpmiddelen bij stotteren verstrekken als de mate van stotteren een communicatie/functioneringsprobleem vormt in het uitvoeren van werkzaamheden en stotterapparatuur dit compenseert. Het scala aan mogelijkheden is dus heel groot.

Spraakhulpmiddel via website UWV aanvragen

De voorziening om stotterapparatuur aan te schaffen kun je snel en digitaal aanvragen via de website van UWV. Deze aanvraag komt binnen bij de afdeling voorzieningen. Daar wordt in eerste instantie gekeken of UWV bevoegd is om de voorziening te verstrekken. Soms kan het zijn dat de gemeente of de zorgverzekering de voorziening verstrekt. Ook is het mogelijk dat je werkgever het middel hoort te verstrekken. Hierover krijg je schriftelijk een bericht.

Recht op voorziening bij stotteren

Als UWV de voorziening mag verstrekken, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar een arbeidsdeskundige en/of een verzekeringsarts. Zij beoordelen of je in aanmerking kunt komen voor de voorziening. Dat doen zij door vast te stellen of jij beperkingen hebt die jou belemmeren bij jouw werkzaamheden of bij het volgen van onderwijs. Daarnaast wordt er gekeken of de voorziening die wordt aangevraagd is bedoeld om jouw werk goed te (blijven) doen of onderwijs te kunnen volgen.

Binnen 8 weken reactie

Binnen 8 weken krijg je schriftelijk te horen of je in aanmerking komt voor de voorziening. Als dat het geval is wordt het bestelproces in gang gezet. Heb je een technisch hulpmiddel nodig, dan komt de leverancier samen met de arbeidsdeskundige bij jou langs om de situatie te bekijken.

Minimale kosten hulpmiddel

Er is een drempelbedrag en een bruikleengrens. Het drempelbedrag is het bedrag dat de voorziening minimaal moet kosten. Momenteel (januari 2023) ligt dit drempelbedrag op € 165,18. Blijft het bedrag daaronder, dan moet je de voorziening zelf aanschaffen.
Is het bedrag van de voorziening minder dan de bruikleengrens, dan kan het zijn dat de voorziening jouw eigendom wordt. Dat bedrag ligt momenteel (januari 2023) op € 3.582,88. Komen de kosten boven dit bedrag dan krijg je de voorziening in bruikleen en moet je het teruggeven op het moment dat je het hulpmiddel niet meer nodig hebt.

Voorziening bij stotteren aanvragen?

Wil je zelf een voorziening aanvragen? Dat kan gemakkelijk via de website van UWV. Schaf het hulpmiddel nooit alvast zelf al aan voordat UWV daarover een beslissing heeft genomen. UWV werkt namelijk met vaste leveranciers.

Bij twijfel gewoon aanvragen

Twijfel je? Of, weet je niet wélk hulpmiddel jou zou kunnen helpen? Dien ook dan een aanvraag in en geef aan tegen welk probleem je aanloopt. De arbeidsdeskundige van UWV wil je graag helpen om sámen uit te zoeken wat voor jou, in jouw specifieke situatie behulpzaam is.

Wat te doen bij afwijzing?

Is jouw aanvraag afgewezen? Dan kun je tegen dat besluit bezwaar aantekenen. In de beslissingsbrief van UWV wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat. Is ook jouw bezwaar afgewezen en vind je dat een hulpmiddel jou écht kan helpen? Neem dan contact met Stichting Support Stotteren op!

(Deze tekst is in samenwerking met het UWV tot stand gekomen).

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation