Het initiatief om kunstmatige intelligentie (AI) voor mensen met een spraakbeperking in te zetten, is door de Coalitie voor Technologie en Inclusie hoog gewaardeerd. Een subsidie voor deze pilot is toegekend. Naast het financiële aspect, wordt waardering voor het pilot consortium uitgesproken en opent het nieuwe wegen. De Whispp-app wordt de concrete uitwerking van dit technologisch hoogstandje. Wat betekent dit nu en wat kunnen we binnenkort verwachten?

Wie is de Coalitie voor Technologie en Inclusie?

Logo's van Whispp, CTI, UWV. KPN, AKC, Rijksoverheid, Dystonie, Hoofd Hals en Support Stotteren
Samenwerkende organisaties

De Coalitie voor technologie en Inclusie (CTI) is in 2018 door het UWV opgericht nadat werd geconstateerd dat mensen met een arbeidshandicap belemmeringen ondervinden in het vinden en behouden van werk.

Ondanks dat er veelbelovende technologische ontwikkelingen zijn, worden die zeer beperkt ingezet voor mensen met een beperking. CTI heeft in 2019 en 2021 challenges uitgeschreven. De ingediende voorstellen zijn door meerdere experts beoordeeld. Bij dit initiatief zijn o.a. betrokken: Prof. Dr. Ton Wilthagen (Tilburg University), Drs. Peter van Leeuwen (Ambtelijk secretaris Landelijke Cliëntenraad, LCR), Steven Hubeek MSc (werkgeversvereniging AWVN).

Wat is het belang van deze mooie score voor mensen die stotteren?

Vanuit de contacten die Stichting Support Stotteren heeft, was het mogelijk om meerdere doelgroepen met een spraakbeperking te duiden. De contacten met de andere patiëntenorganisatie was daardoor relatief gemakkelijk. Door een hulpmiddel breed inzetbaar te maken, zou deze hoger scoren en dus meer kans maken op financiële ondersteuning (en daarmee ook in het voordeel van mensen die stotteren).
Daarnaast zou het een gemiste kans zijn, als we iets moois alleen voor onszelf zouden houden. Door met meerdere doelgroepen te werken, wordt de markt  voor een innovatieve start-up zoals Whispp bovendien vergroot.

In bestaand  wetenschappelijk onderzoek is reeds aangetoond dat fluisteren het stotteren direct reduceert. Uit nieuw onderzoek van Dr. Robert van de Vorst blijkt dat op korte- en middellange termijn (3 weken) het positieve effect van fluisteren op het spreken niet afneemt. Het lijkt erop dat er dus geen gewenning plaatsvindt in de loop van de tijd. Hoewel dit zeer positieve bevindingen zijn, dient meer onderzoek te worden uitgevoerd over het effect op de langere termijn. Lees meer over het wetenschappelijk onderzoek over fluisteren en stotteren op Whispering and Speech Research Lab.

Whispp als hulpmiddel bij stotteren

De Whispp-app, die fluisterspraak middels kunstmatige intelligentie kan omzetten naar normale spraak, is een hulpmiddel voor het (video)bellen. Door het inzetten van zo’n app kunnen vergaderingen gemakkelijker worden. De initiatiefnemer, die zelf ook stottert, Joris Castermans ziet de Whispp-app niet als ‘wondermiddel’ om nooit meer te stotteren. Hij stelt op zijn site nadrukkelijk dat het een hulpmiddel kan zijn, dat je kunt gebruiken in situaties waarin het goed voor je voelt en kan helpen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Als eerste zal binnen KPN en de Rijksoverheid worden gestart met de werving van deelnemers. Daarmee kan ook worden onderzocht wat de technische en sociale impact van deze technologie is. Begin 2022 kunnen de eerste medewerkers van het prototype gebruik maken. De nadruk ligt daarbij op de telefoongesprekken die op het werk worden gevoerd.
De volgende fase is de lancering van de desktop versie, zodat Whispp ook ingezet kan worden tijdens videoconferencing middels Zoom, Teams en Google Meet. 

Daarnaast wordt vanuit de Coalitie voor Technologie en Inclusie een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau betrokken. Zij zullen ongetwijfeld op de onderzoeken vanuit het whispering and Speech Research Lab beschouwen en indien nodig de samenwerking daarmee zoeken.

Wanneer komt dit voor mij beschikbaar?

Uiteraard zou het fantastisch zijn, dat al na 1 pilot blijkt dat Whispp erg gemakkelijk en erg goed inzetbaar is. Voor de Whispp-app wordt complexe innovatieve technologie gebruikt en zullen kinderziektes er ongetwijfeld bij horen. Zulke signalen zullen de technologie nog verder verbeteren.
Aan de (door)ontwikkeling en operationeel houden van de app zullen kosten verbonden zijn. De hoogte daarvan kan op basis van de pilot(s) beter in kaart worden gebracht.
Stichting Support Stotteren heeft vroegtijdig benadrukt dat het daarom erg zinvol is om vroegtijdig het UWV te betrekken om het gebruik van zo’n app voor mensen die stotteren laagdrempelig te houden. 

Al resultaat voordat Whispp live is!

Doordat we vroegtijdig het UWV bij deze ontwikkeling hebben, betrokken konden we landelijk manager voorzieningen en re-integratiemiddelen van het UWV overtuigen van de problemen die een aantal mensen die stotteren op hun werk en/of tijdens de sollicitatie ervaren.  Daarmee werd de deur geopend om een vergoeding voor een hulpmiddel aan te vragen voor stotteren! 

Een hulpmiddel is een heel breed begrip en gangbaar in die wereld.
Uiteraard heeft iemand die stottert niets aan een rolstoel (als hulpmiddel) maar een jobcoach kan nu al zinvol zijn. Ook opent dit de deur voor het inzetten van meerdere innovatieve middelen. 

Op basis van de signalen uit onze Facebookgroep en vanuit het meldpunt van Stichting Support Stotteren kon de landelijk manager voorzieningen van het UWV diverse ministeries overtuigen en daarna de regelingen aanpassen. Een vermelding waard!

Lees meer over vergoeding spraakhulpmiddelen bij stotteren bij stotteren.

Projectmatige en/of structurele samenwerkingsverbanden met

Logo Ieder(in) Logo UWV Logo Justitie en Veiligheid Logo Start Foundation